Hva er Infinitt?

Kort og enkelt fortalt er Infinitt en avansert multifunksjonell motor for å overføre data fra et system til et annet. Infinitt kobler seg til målsystemets API for å opprette prosesser som gjør det mulig å integrere hvilket som helst kompatibelt system og lage automatiserte oppgaver.

Infinitt har blitt implementert i flere bedrifter for å redusere redundans og for å strømlinjeforme prosesser, som for eksempel fakturering, administrasjon og innkjøp.

FAQ

Hvordan er Infinitt implementert?

Infinitt blir implementert av vårt erfarne team.

Hvorfor trenger min bedrift integrasjoner og automatiseringer?

API integrasjon gjør livet lettere for alle

Er Infinitt tilgjengelig i hele verden?

Ja!

Hva koster Infinitt?

Infinitt-implementering er prosjektbasert. Det kommer derfor an på prosjektets størrelse og kompleksitet

Tlf: 53 47 22 00